Dr. Tóth-Regős Ágnes

Dr. Tóth-Regős Ágnes

Dr. Tóth-Regős Ágnes vagyok, a Tóth-Regős Ügyvédi Iroda alapítója, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvéd.

Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem, mellyel egyidőben hallgattam a Université Jean Moulin Lyon Európa-jogi francia nyelvű master képzését. Diplomám megszerzését követően a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar jogász- közgazdász posztgraduális képzésén vettem részt.

Ügyvédjelölti éveim kezdetét Szegeden egy egyéni ügyvéd mellett töltöttem, aki mellett a klasszikus ügyvédi feladatokat (peres képviselet büntető és polgári ügyekben, ingatlan- és társasági jogi ügyletek) sajátítottam el, majd ismereteimet Budapesten egy vezető kereskedelmi televíziós csatorna jogi osztályának feladatait ellátó ügyvédi irodánál mélyíthettem el, kezdetben, mint ügyvédjelölt, majd 2010-től, mint alkalmazott ügyvéd. Ezen időszak alatt leginkább gazdasági, társasági, munkajogi jogi feladatokat végeztem, illetve egy multinacionális cég mindennapi működése során felmerülő jogi problémákat oldottam meg.

Önálló ügyvédi tevékenységemet 2015 tavaszán kezdtem, amikor megalapítottam a Tóth-Regős Ügyvédi Irodát. Szakterületembe az alábbi jogterületek tartoznak:

munkajog: munkaügyi kapcsolatokhoz tartozó valamennyi dokumentum elkészítésében segítséget nyújtok (munkaszerződések, felmondások, munkaügyi szabályzatok elkészítése, fegyelmi felelősségi eljárás kialakítása, bérszámfejtési, társadalombiztosítási kérdések megválaszolása)

ingatlanjog: (Földtörvény hatálya alatti) ingatlan adásvétel, csere, ajándékozás, haszonélvezet, jelzálogjog alapítása során teljes körű jogi ügyintézés (okirat szerkesztés, tanácsadás, földhivatal előtti képviselet)

társasági jog: cégalapítás és módosítás, összeolvadás és kiválás, végelszámolás menedzselése, belső szabályzatok kialakítása, bíróságok és hivatalok előtti teljeskörű képviselet

kereskedelmi jog: kereskedelmi és szolgáltatási szerződések elkészítése, véleményezése

társadalmi szervezetek joga: egyesületek, alapítványok alapítása, működésükkel kapcsolatos iratok elkészítése

sportjog: szakszövetségek működésével kapcsolatos tanácsadás, dokumentáció elkészítése, belső szabályzatok kialakításával kapcsolatos tanácsadás, szövetség tagjaival történő együttműködés segítése