Dr. Zsámboki Anna

Dr. Zsámboki Anna

Dr. Zsámboki Anna vagyok, a Zsámboki Ügyvédi Iroda alapítója, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász és borjogi szakjogász.

Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem, majd a diplomám 2008-ban történő megszerzését követően Budapesten töltöttem ügyvédjelölti gyakorlatomat egy polgári joggal foglalkozó, körülbelül 15 fős ügyvédi irodában.

2010-ben az ELTE jogi továbbképző intézetén ingatlanforgalmi szakjogász képzettséget, majd – családi indíttatást követve, személyes érdeklődési területemet kiszélesítve – 2011-ben a Pécsi Tudományegyetemen borjogi szakjogászi végzettséget szereztem.

A szakvizsgát követően 2012-től alkalmazott ügyvédként helyezkedtem el. Principálisommal kezdetben ketten igyekeztünk a szintén polgári joggal foglalkozó ügyvédi iroda ügyfeleit kiszolgálni (peres képviselet, ingatlan- és társasági jogi ügyletek, munkajog, kintlevőségkezelés, FIDIC, választottbírósági eljárások, multinacionális cég mindennapi működése során felmerülő jogi problémák, állami vagyonkezeléssel kapcsolatos jogügyletek területén), majd saját magunkkal szemben támasztott magas szintű szakmai elvárásainknak köszönhetően az iroda létszáma 20-25 főre duzzadt, ahol szakmai vezető ügyvédként tevékenykedtem több, mint 8 éven keresztül.

Jogászként eddigi pályafutásom alatt kizárólag ügyvédként dolgoztam. Több, mint 10 éves gyakorlatomnak, ebből 8 éves szakmai vezetői pozíciómnak köszönhetően számos jogterületet sikerült átfogóan megismernem, széleskörű anyagi jogi és eljárásjogi tudással rendelkezem, gyakran láttam el képviseletet kiemelt pertárgyértékű, vagy témáját tekintve érzékeny ügyekben, széleskörű tapasztalatom van nagyszámú ügyek egyidejű kezelésében, rendszerezésében. Pályám során főként multinacionális vállalatokkal, gazdasági társaságokkal, pénzintézetekkel, állami szereplőkkel és az általuk végzett tevékenységek jogi támogatásával foglalkoztam, kiemelkedő ügyszámban láttam el továbbá jogi képviseletet peres eljárásokban.

A fenti széleskörű szakmai tapasztalat megszerzését követően 2021. januárjában saját ügyvédi irodát alapítottam, amely főként az alábbi jogterületekkel foglalkozik:

  • ingatlanjog: ingatlan (belterületi és földtörvény hatálya alá tartozó ingatlan) adásvétel, csere, ajándékozás, haszonélvezet, jelzálogjog alapítása; teljes körű jogi ügyintézés (okirat szerkesztés, tanácsadás, földhivatal előtti képviselet), komplex tranzakciók lebonyolítása, nagyméretű ingatlanok jogi átvilágítása, ingatlanhoz kapcsolódó peres eljárások, jogviták egyezségi rendezése
  • peres képviselet: pénzügyi, kártérítési és egyéb szerződéses igények érvényesítése, gazdasági perek, FIDIC, devizahitel, érvénytelenségi perek, személyiségi jogi, tulajdonjogot érintő perek (elbirtoklás, közös tulajdon megszüntetése, hozzáépítés, ráépítés, ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés érvényesítése), munkajogi perek, közérdekű adatok kiadása iránti perek, mezőgazdasági földekkel kapcsolatos perek
  • kintlevőségkezelés: fizetési meghagyásos eljárások, peres igényérvényesítés, csődeljárás, végrehajtási, felszámolási, vagyonrendezési eljárások indítása, azokban való jogi képviselet, egyezségek megszövegezése, biztosítéki rendszerek kitárgyalása és megszövegezése
  • bérleti portfólió kezelése: üzletközpontok bérlői szerződésállományának és kintlevőségeinek teljeskörű kezelése, igényérvényesítés
  • szerződések készítése, véleményezése, okiratszerkesztés: adásvételi, vállalkozási, bérleti, szolgalmi jogi, kölcsön- és zálogszerződések, egyéb engedményezési, kereskedelmi jogi, bármilyen szolgáltatási, szerzői jogi felhasználási, klasszikus jogi területeket érintő és atipikus szerződések, valamint sorsolásos szabályzatok készítése, véleményezése, jóváhagyása, szerződéses biztosítéki rendszerek kialakítása, megszövegezése
  • munkajog: munkaügyi kapcsolatokhoz tartozó valamennyi dokumentum elkészítésében segítséget nyújtok (munkaszerződések, felmondások, munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződések elkészítése, igényérvényesítés, kártértés, jogi tanácsadás)
  • társasági jog: cégalapítás és módosítás, összeolvadás és kiválás, végelszámolás menedzselése, belső szabályzatok kialakítása, bíróságok és hivatalok előtti teljeskörű képviselet, cégátvilágítás
  • kereskedelmi jog: kereskedelmi és szolgáltatási szerződések elkészítése, véleményezése
  • állásfoglalások, szabályzatok készítése