Peres képviselet

Amennyiben a felek megállapodására lehetőség már nincs, az igényérvényesítés legvégső eszköze a peres eljárás megindítása.

Irodánk munkatársai kiemelkedő ügyszámban láttak el jogi képviseletet különböző polgári jogi, gazdasági, munkajogi és egyéb peres eljárásban, Irodánk ezáltal nagy tapasztalat birtokában képviseli ügyfeleit mind a tárgyalóteremben, de egyezségkötés során, és természetesen a peres igények végrehajtása körében is.

-       pénzügyi-, kártérítési és egyéb szerződéses igények érvényesítése,

-       gazdasági perek

-       FIDIC

-       devizahitelekkel kapcsolatos ügyek pénzintézeti oldalról

-       érvénytelenségi perek

-       személyiségi jogi perek

-       tulajdonjogot érintő perek (elbirtoklás, közös tulajdon megszüntetése, hozzáépítés, ráépítés, ingatlannyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés)

-       munkajogi perek

-       közérdekű adatok kiadása iránti perek

-       mezőgazdasági földekkel kapcsolatos perek